Engelsk
 
Formål
Skolens formål med faget engelsk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål
 
Slutmål efter 9. klasse
 
Skolens slutmål med faget engelsk følger beskrivelsen af slutmål i folkeskolens Fælles Mål
 
Delmål
 
Skolens delmål med faget engelsk følger beskrivelsen af trinmål i folkeskolens Fælles Mål på de enkelte klassetrin.
Dog suppleres med en bevidst brug af praktiske hjælpemidler, inddragelse af konkrete materialer og forhold, der supplerer og styrker elevernes kognitive udvikling.
 
Fagets Udvikling
 
Fagets udvikling følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål på de enkelte klassetrin
 
Elevernes alsidige personlige udvikling
 
Denne udvikling styrkes bevidst i faget, gennem tilegnelsen af engelsk som fremmed-sprog, og den indsigt og forståelsesforøgelse, der følger heraf.
Arbejdsmetoder, personlige udfordringer og samarbejdsformer, organiseres i overensstemmelse med skolen værdi- og idegrundlag.