Brobygning

Der betales et optagelsesgebyr ved skolestart (Regnbuen) på kr. 1.000,-. Selve brobygningsforløbet i Regnbuen (fire måneder, april-juli) har sin egen sats, som varierer fra år til år og følger den kommunale takst for brobygning.

 

Skolepenge

Der betales skolepenge i 11 måneder, juli er betalingsfri. Skolepengene udgør i 2017/18 og 2018/19 kr. 1.275,- pr. måned for første barn, kr. 875,- for andet barn og kr. 200,- for efterfølgende børn. Skolepengene bliver løbende pristalsreguleret.

 

 

 

Skolefritidsordning, Påfuglen

Der betales til Påfuglen i 11 måneder, juli er betalingsfri. 

Morgenpasning (6.30-7.55): 600,- pr. md.
Op til to faste ugentlige dage inkl. morgenpasning: 600,- pr. md.
3-5 faste ugentlige dage inkl. morgenpasning: 900,- pr. md.

Priserne er inkl. frugt/mad.

Pasning for en enkelt dag: kr. 50,-. I ferieuger dog kr. 100,- pr. dag.

Ved udmeldelse betales for løbende måned plus to.

 

Ture, ekskursioner og lejrskole

Klasserne har hver en klassekasse, hvortil betales til ture, ekskursioner og lejrskoler.

 

Storegruppen

I overgangen fra Mellemgruppen til Storegruppen betales et beløb på kr. 1.000,-. Derudover er der i skoleåret 2017/18 og 2018/19 en månedlig ekstrabetaling på kr. 500,- for 7.-9. klasse.

 

Udmeldelse

Hvis man ønsker at udmelde sit barn af skolen, gøres dette med 30 dages varsel til den første i en måned. Overholdes varslet ikke, opkræves skolepenge for den måned, der følger efter udmeldelsen.