Brobygning

Der betales et indskud ved skolestart (Regnbuen) på kr. 1.000,-. Selve brobygningsforløbet i Regnbuen (tre måneder, april-juni) har sin egen sats, som varierer fra år til år og ca. følger den kommunale takst for brobygning.

 

Skolepenge

Der betales skolepenge i 11 måneder, juli er betalingsfri. Skolepengene udgør i 2017/18 kr. 1.275,- pr. måned for første barn, kr. 875,- for andet barn og kr. 200,- for efterfølgende børn. Skolepengene bliver løbende pristalsreguleret.

 

 

 

Skolefritidsordning, Påfuglen

Der betales til Påfuglen i 11 måneder, juli er betalingsfri. 

Morgenpasning (6.30-7.55): 600,- pr. md.
Op til to faste ugentlige dage inkl. morgenpasning: 600,- pr. md.
3-5 faste ugentlige dage inkl. morgenpasning: 900,- pr. md.

Priserne er inkl. frugt/mad.

Pasning for en enkelt dag: kr. 50,-. I ferieuger dog kr. 100,- pr. dag.

Ved udmeldelse betales for løbende måned plus to.

 

Ture, ekskursioner og lejrskole

Klasserne har hver en klassekasse, hvortil betales til ture, ekskursioner og lejrskoler.

 

Indskud til Storegruppen

I overgangen fra Mellemgruppen til Storegruppen betales et beløb på kr. 1.000,-. Derudover er der i skoleåret 2017/18 en månedlig ekstrabetaling på kr.  500,- for 7.-9. klasse.