Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 

Påfuglen
Telefonnummer: 51703169

Skolefritidsordningen er åben for alle elever på As Friskole, fra bhkl. og opefter.

Der er ingen øvre grænse for antal deltagere - ordningen vil blive udvidet i takt med behovet.

Ordningen drives som en afdeling af friskolen. Den har til huse i lokaler på friskolen.

Åbningstider:

Skoledage
Fra kl. 06.30 til skolens undervisning (morgensang) begynder, og fra skolens undervisning slutter til kl. 17.00. Fredag dog kun til kl. 16.00.

Ikke skoledage
Afhænger af tilmeldinger

 

Adgang til Påfuglen forudsætter forudgående tilmelding. Tilmeldingen omfatter den tid, barnet kan benytte ordningen.

Udmeldelse: Løbende måned plus 2 måneder.

Barnet kan benytte Påfuglen så meget eller lidt af den tid, som det ønskes.

Pasnings for enkelt-dag: 50,-  kr., i feriuger 100,- kr. pr. dag.