Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

 

Støtteforeningen As Friskole
 
Formål:
Støtteforeningen samler midler til skolen. Dette sker gennem afholdelse af forskellige arrangementer som f.eks. cykelløb,
julemarked og loppemarked.
 
Organisering:
Støtteforeningen er en selvstændig forening, og således ikke, som skolens øvrige udvalg, nedsat af bestyrelsen.
Støtteforeningen ledes af en formand, der sammen med en bestyrelse vælges på en generalforsamling ifølge foreningens
vedtægter.
 
Økonomi:
Støtteforeningen støtter skolen i det omfang den formår. Støtten må ikke benyttes til skolens ordinære drift, men benyttes typisk
til lejrskole ophold, større anskaffelser ol.
Skolen søger støtteforeningen om tilskud til en aktuel udgift.