Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Tilsynserklæring iflg. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler.

( LBK nr. 665 af 27/6 2006.) For skoleåret 2012 -2013.

 

Skolens navn:

As friskole   Overbyvej 27  7130 Juelsminde

Skolekode 619 017

 

Tilsynsførende:

Anker Andersen

Holstdalsvej 30

7130 Juelsminde

7568 5061    [email protected]

 

20/9          4 lektioner                 Tværfaglig –emneuge

6/2            2 lektioner                 Matematik 6.  -7.

6/2            2 lektioner                 Tværfaglig 3. -4. 5.

6/5            2 lektioner                 Historie 6. -7.

7/5            2 lektioner                 Dansk 6.- 7.

8/5            2 lektioner                 Tysk 7.

8/5            2 lektioner                 Matematik 4.

17/6          1 lektion                    Engelsk 3.

17/6          1 lektion                    Dansk 4.

19/6          4 lektioner                 Tværfaglig mellemgruppen

                                                 Forberedelse lejerskole

 

Desuden har jeg været på besøg i emneuger og har der fulgt et bredt spektrum

af faglige aktiviteter

 

Derudover har jeg aflagt andre kortere besøg uden egentligt tilsyn.

og har deltaget i arrangementer, som f.eks. skolefest og julearrangement.

 

Tilsynsførende har endvidere deltaget i :

Fællesmøde for hele forældrekredsen.

Skolens generalforsamling..

 

Tilsynet har orienteret sig om skolens undervisningsmaterialer og har fået

indsigt i undervisningsplaner m.v. 

Skolens lærere har orienteret om undervisningsplaner og årsplaner .

Jeg har orienteret mig om skolens samlede undervisningstilbud herunder om anvendelsen af de tildelte timer til støtteforanstaltninger.

Skolens ledelse har ligeledes givet en løbende orientering om forhold på

skolen af betydning for undervisningen.

 

Lock-out: Under forårets lock-out kunne Storegruppen få det meste af

den planlagte undervisning. Efter lock-outen blev der udvist stor smidighed fra lærernes side til at påtage sig ekstra timer, således at man i maj-juni fik indhentet

en stor part af de timer, der var mistet i de to øvrige grupper.

Meget tilfredsstillende.

 

 

Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.

Det er tilsynets vurdering at elevernes standpunkt fuldt ud lever op

til det, man kan forvente. Undervisningen er varieret og materialerne

er tidssvarende og hensigtsmæssige.

 

Skolens samlede undervisningstilbud:

Tilsynet vurderer, at skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering

fuldt ud står mål med, hvad man almindeligvis kræver i folkeskolen.

 

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

( lovens §1, stk.2,4.pkt.)

Det er tilsynets vurdering, at skolen gennem sit daglige virke bestræber sig på

at give eleverne en forståelse for livet i et demokratisk samfund.

Skolens arbejder aktivt med elevrådsarbejdet.

 

Skolen har arbejdet med den internationale dimension i undervisningen

 

Arbejdet med Ipad .

Bruges meget aktivt og varieret i undervisningen – nu også fra børnehaveklassen.

Der er efterhånden mulighed for at bruge velegnede programmer til færdigheds-

træning af forskellig art, men det vigtigste er at Ipad`en bruges aktivt og integreret

i undervisningen til informationssøgning og bearbejdning samt til kommunikation mellem elever og lærere og mellem skole og hjem.

 

Skolen er bevidst om, at man også skal have fat i ”det virkelige” ikke

kun det virtuelle univers !

Taler man vulkaner, skal man både bygge nogle, få dem til eksplodere og

fremstille det teoretisk via faktasøgning og fremstilling af et produkt.

Dette som et eksempel – mange andre kunne nævnes.

Det ses i de skiftende udstillinger på gangene og i klasserne, og kommer til udtryk i emneuger m.v. Det er vigtigt fordi : ”hvad hånden former er åndens spor ” .

 

Skolen tilpasser sig de ændrede elevtal og tilrettelægger undervisningen smidigt

og varieret efter grundig dialog med forældrene – eksempelvis ved indførelsen af engelsk i 1. klasse og nye gruppeinddelinger.

 

Det er rart at komme på skolen – man bliver godt modtaget af lærere og elever.

 

 

Klejs september 2013.

Anker Andersen

tilsynsførende