Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
UndervisningsMiljøVurdering, 2015/16
 
Denne gang har vi brugt det nye værktøj på www.nationaltrivsel.dk. Rapporten er delt i to: Én for 0.-3. klasse og én for 4.-9. klasse.
 
 
UndervisningsMiljøVurdering, 2012
 
 
Eleverne har besvaret en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Svarene kan deles op i fem kategorier jvf. nedenstående grafiske fremstilling. Grafikke viser undersøgelsens resultat i et overblik. Jo længere ude i cirklen man ligger, des bedre er resultatet. I forhold til gennemsnittet scorer vi højt på alle parametre. Dog skal trivselen fremhæves. Elevernes trivsel er et omdrejningspunkt for os. Med god trivsel er grunden lagt for god læring.
 
Undersøgelsen har givet anledning til, at vi fremover vil have større fokus på indretningen af klasserummene, så eleverne oplever det faglige læringsmiljø som mere attraktivt.
Hele rapporten og overbliksrapporten kan hentes her.
 
 
 
 
 
 
UndervisningsMiljø vurdering
As Friskole
Skoleåret 2010/11
 
 
Over vinteren 2010-11 har elevrådet i samarbejde med skoleleder gennemført en undervisningsmiljøvurdring fra 4. til 8. klassetrin.
 
Undersøgelse har taget sit afsæt i at afdække såvel rammer som indhold omkring elevernes dagligdag.
Elevrådet har herved udarbejdet 9 punkter som de over 14 dage, fik debatteret sig frem til og sat op i en spørgeundersøgelse.
Undersøgelse blev herefter gennemført ved at elevrådet interviewede hver klasse.
Interviewene og undersøgelsen udmøntede sig i nedenstående samlede oversigt.
 
4-8 klasse
god
dårlig
kunne være bedre
 
møbler
19
4
33
 
gardiner
41
2
12
 
venner
55
0
0
 
undervisning
50
0
5
 
toilet
7
24
24
 
klasse
33
2
21
 
fag
40
0
15
 
 
for mange
for lidt
tilpas
 
lektie
19
2
34
 
opførsel
38
0
8
 
 
Oversigten er anvendt til at følge op på områder i klasserne som eleverne byder ind med kunne være bedre.
I hver klasse er der således taget udgangspunkt i elevernes besvarelse og tage handling på de områder, som er vurderet til handling.
Elever såvel som elevråd har taget opgaven seriøst og gået op i at udfærdige spørgsmål og svar så de giver mening for skolen og for elevernes dagligdag.
 
 
Christian Kronow
As Friskole
April 2011
 
 
 
 
 

I skoleåret 2007/2008 har eleverne i 4.5.6.7 klasse deltaget i " Ta` temperaturen på dit undervisningsmiljø", hvilket er en spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Spørgeskemaundersøgelsen har været ude i klasserne i 2 omgange og besvaret af 65 elever.

1. Det fysiske undervisningsmiljø i oktober 2007

2. Det psykiske undervisningsmiljø i marts 2008

Resultatet af det fysiske undervisningsmiljø medførte at skolens sikkerhesgruppe var i klasserne for at finde forslag og løsning på brugen af skolens toiltter. Denne runde betød at toiltterne nu er forsynet med tydlige piktogrammer - dreng, pige, lille, stor. Toiletterne rengøres nu også efter skolens spisepause.

Resultatet af det psykiske undervisningsmiljø medføret at skolens sikkerhedsgruppe var i klasserne for at få uddybet svarene. Alle børn er enige om at det er godt at alle har venner i klassen. Der er ganske få, der synes de kun har få venner. Det er tydligt at mærke at alle i klasserne tænker over det og vil prøve at få alle til at føle at der er venner til alle.

Mobning er der ingen elever der synes vi har på skolen. Børnene kender forskel på øgenavne og drillerier i forhold til mobning.

Besvarelserne udtrykker at skolen har nogle elever der har det godt!

 

 

Resultat af det psykiske arbejdsmiljø: 

 

   
 
   
Klassen og kammeraterne
 

Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5
Hvor mange venner har du i din klasse? 1 / 2% 4 / 7% 14 / 23% 41 / 68%
Hvor mange fra din klasse tror du ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? 0 / 0% 1 / 2% 33 / 55% 26 / 43%
Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 6 / 10% 19 / 32% 32 / 53% 3 / 5%
 

Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem Sjældent eller aldrig
Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? 14 / 23% 38 / 63% 6 / 10% 2 / 3%
Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? 1 / 2% 5 / 8% 13 / 22% 41 / 68%
Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? 2 / 3% 4 / 7% 37 / 62% 17 / 28%
 

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke
Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? 31 / 52% 29 / 48% 0 / 0% 0 / 0%
 

Ja Nej Ved ikke
Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? 38 / 63% 4 / 7% 18 / 30%
 

Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Ved ikke
Hvem har lavet disse regler? 30 / 81% 0 / 0% 3 / 8% 4 / 11%
 

Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem Sjældent eller aldrig
Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? 8 / 22% 28 / 76% 1 / 3% 0 / 0%
 

Hver dag Næsten hver dag Engang imellem Sjældent eller aldrig
Hvor tit oplever du, at elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer? 0 / 0% 7 / 19% 20 / 54% 10 / 27%
Mobning
 

Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej
Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra din egen klasse? 1 / 2% 0 / 0% 4 / 7% 54 / 92%
Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra en anden klasse? 0 / 0% 2 / 3% 1 / 2% 56 / 95%
Har du inden for de sidste 2 måneder været med til at mobbe en eller flere andre elever? 0 / 0% 1 / 2% 2 / 3% 56 / 95%
 

Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej
Har du inden for de sidste 2 måneder selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobning af en elev? 0 / 0% 9 / 15% 15 / 25% 35 / 59%
Har du inden for de sidste 2 måneder haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet – men gjorde det ikke? 3 / 5% 6 / 10% 10 / 17% 40 / 68%
 

Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke
Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? 38 / 64% 18 / 31% 3 / 5% 0 / 0%
Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? 11 / 19% 38 / 64% 10 / 17% 0 / 0%
 

Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet ikke
Synes du, at der er mobning i din klasse? 0 / 0% 0 / 0% 2 / 3% 18 / 31% 39 / 66%
 
Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser)  
Øgenavne/grimme ord 14 / 74%
Hånlige kommentarer 12 / 63%
Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 5 / 26%
Fysiske angreb (fx skub, slag, spark) 3 / 16%
Ubehagelige SMS'er 0 / 0%
Andet 3 / 16%
 
Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser)  
I klasseværelset 11 / 58%
På gangen 5 / 26%
I skolegården 7 / 37%
På toiletterne 0 / 0%
I aulaen (eller andre fællesrum) 2 / 11%
På vej til skole 0 / 0%
På vej hjem fra skole 1 / 5%
Andre steder 3 / 16%
Det ved jeg ikke 10 / 53%
 

Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej
Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? 0 / 0% 1 / 2% 3 / 5% 53 / 93%
 

Ja Nej Ved ikke
Har din skole regler mod mobning? 38 / 67% 0 / 0% 19 / 33%
Konflikter
 

Meget tit Engang imellem Ikke ret tit Meget sjældent eller aldrig
Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? 6 / 11% 23 / 40% 16 / 28% 12 / 21%
 
Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser)  
Det er konflikter i klassen 29 / 66%
Det er konflikter på tværs af klasser 21 / 48%
Det er konflikter mellem pigerne 12 / 27%
Det er konflikter mellem drengene 17 / 39%
Det er konflikter mellem piger og drenge 16 / 36%
Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 9 / 20%
Det er konflikter i forhold til regler på skolen 10 / 23%
Det er konflikter mellem elever og lærere 14 / 32%
 
Hvad ser du som årsager til konflikterne på skolen? (sæt gerne flere krydser)  
Misforståelser 21 / 48%
Sladder/rygter 16 / 36%
Grimt sprog 25 / 57%
Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 16 / 36%
Forskellighed 15 / 34%
Mangel på respekt for hinanden 27 / 61%
Andet 18 / 41%
 

Meget tit Engang imellem Ikke ret tit Meget sjældent eller aldrig
Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? 3 / 5% 8 / 14% 8 / 14% 37 / 66%
 
Hvad er det for nogle konflikter, du er en del af? (sæt gerne flere krydser)  
Det er konflikter i klassen 16 / 84%
Det er konflikter på tværs af klasser 4 / 21%
Det er konflikter mellem mig og en anden elev 6 / 32%
Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 3 / 16%
Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 2 / 11%
Det er konflikter i forhold til regler på skolen 4 / 21%
Det er konflikter mellem mig og lærerne 3 / 16%
 
Hvad ser du som årsager til de konflikter, du er en del af? (sæt gerne flere krydser)  
Misforståelser 8 / 42%
Sladder/rygter 3 / 16%
Grimt sprog 7 / 37%
Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 4 / 21%
Forskellighed 8 / 42%
Mangel på respekt for hinanden 9 / 47%
Andet 7 / 37%
 

Ja, tit Ja, engang imellem Ikke ret tit Meget sjældent eller aldrig
Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? 3 / 5% 7 / 13% 14 / 25% 32 / 57%
Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? 17 / 30% 21 / 38% 8 / 14% 10 / 18%
Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? 24 / 43% 26 / 46% 3 / 5% 3 / 5%
Stress
 

For mange Passende For få
Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 13 / 23% 42 / 75% 1 / 2%
 

Ja, altid Ja, for det meste Sommetider Sjældent eller aldrig
Føler du dig stresset på grund af dine lektier? 2 / 4% 10 / 18% 31 / 55% 13 / 23%
 

Ja Nej
Har du fritidsjob? 11 / 20% 45 / 80%
 

1-3 timer pr. uge 3-6 timer pr uge 6-9 timer pr. uge 10 timer eller mere pr. uge
Hvor mange timer arbejder du om ugen? 6 / 55% 4 / 36% 1 / 9% 0 / 0%
 

Ja, mange Ja, nogle Ikke ret mange Nej, ingen
Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? 8 / 14% 27 / 48% 13 / 23% 8 / 14%
 

Mindre end ½ time hver dag ½-1 time om dagen 1-2 timer om dagen Mere end 2 timer hver dag
Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? 17 / 49% 14 / 40% 1 / 3% 3 / 9%
 

Ingen 1 2 3 4 5 eller flere
Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter? 6 / 11% 10 / 18% 13 / 23% 16 / 29% 3 / 5% 8 / 14%
 

Ja, altid Ja, for det meste Sommetider Sjældent eller aldrig
Synes du, at du har for meget at se til? 0 / 0% 6 / 11% 33 / 59% 17 / 30%
 

 

Undervisningsmiljø skoleåret 05/06
 
Vi er på skolen forpligtiget til at udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø. Som skoleleder skal jeg sammen med sikkerhedsgruppen kortlægge det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Udarbejde en handleplan hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses. Disse tiltag skal være tilgængelige for elever og forældre.
 
Jeg har prøvet at komme i gang med undervisningsmiljøet udfra temaet ” hvad er en god skoledag”. Jeg har besøgt bh.kl 1 og 2 klasse og børnene har her tegnet en god og dårlig skoledag udfra en rigtig god snak.
 
I 3. klasse lavede børnene en brainstorm på ” hvad er en god skole”
 
I 4.5.6.7. klasse har jeg i januar haft et lille pilot projekt omkring ” hvad er en god skole”. Dagen blev bygget op omkring cafe miljøer og børnenes opgave var at finde frem til 10 udsagn om en god skole, Efterfølgende har dagens cafeværter været med til at pudse dagens udsagn af. Så i skrivende stund prøver jeg sammen med de 5 børn, at tage dagens punkter op, vi arbejder herimod, at børnene vil fremlægge deres synspunkter på et bestyrelsesmøde. Arbejdet for børnene har især været koncentreret om ” aktiviteter i pauserne”. Børnene vil gerne udvikle en hverdag, hvor alle store og små har noget at give sig til i pauserne. Ideen kredser lidt omkring, at børnene kan vælge sig ind på en aktivitet for en uge ad gangen. Nogle aktiviteter skal væres selvstyrende andre tænkes der store børn ind som regelsættere i nye lege. Det største ønske er mere plads til fodbold – allerhelst i en kravlegård. Det gode er i alle tilfælde, at børnene har nogle ideer og tanker, som jeg bestemt mener, jeg skal lytte til. Jeg mangler bare i øjeblikket et ide til at kunne gøre disse møder med børnene mere formelle – måske i et elevråd – men jeg tænker videre.
 
Jeg synes, at sikkerhedsgruppen er godt i gang og vi opfylder det vi skal. Det der kunne udvikles på sigt var, at arbejdet med undervisningsmiljøet blev mere med elevinddragelse.
Omkring tilgængelighed – mappen med undervisningsmiljø står på lærerværelset, så kom gerne og spørg efter den. På hjemmesiden vil jeg lægge brainstorm fra 3. klasse, de 10 udsagn fra cafe dagen og et eksempel på det fysiske miljø fra 7, klasse.
 
Sikkerhedsgruppe på As Friskole                                    Cafe - værter
Pia Knudsen                                                                    Thor 6.kl
Marianne Hansen                                                             Rune 6.kl
                                                                                       Malene 7. kl
                                                                                       Søren 7. kl.
                                                                                       Emil 7. kl.