Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skolepenge
Der betales skolepenge i 11 måneder, juli er betalingsfri. Skolepengene udgør i skoleåret 2018/19 kr. 1.275,- pr. måned for første barn, kr. 875,- for andet barn og kr. 200,- for efterfølgende børn. Skolepengene bliver løbende pristalsreguleret.

Skolefritidsordning, Påfuglen
Der betales til Påfuglen i 12 måneder, juli dog halv pris. 

Morgenpasning (6.30-7.55): 600,- pr. md.
Op til to faste ugentlige dage inkl. morgenpasning: 600,- pr. md.
3-5 faste ugentlige dage inkl. morgenpasning: 900,- pr. md.

Priserne er inkl. frugt/mad.

Pasning for en enkelt dag: kr. 50,-. I ferieuger dog kr. 100,- pr. dag.


Naturbørnehaven, Rødderne
Der opkræves betaling i 12 måneder, dog halv pris i juli.

Pris pr. måned: 2.229,- (uden madordning).
Søskenderabat: Ved to børn i børnehaven betales halv pris for andet barn. Ved børn i både skolen og børnehaven, betales fuld pris i børnehaven og rabatprisen i skolen.

Ture, ekskursioner og lejrskole
Klasserne har hver en klassekasse, hvortil betales til ture, ekskursioner og lejrskoler.

Storegruppen
I overgangen fra Mellemgruppen til Storegruppen betales et beløb på kr. 1.000,-. Derudover er der i skoleåret 2018/19 en månedlig ekstrabetaling på kr. 500,- for 7.-9. klasse pga. den store rejseaktivitet.

Udmeldelse
Hvis man ønsker at udmelde sit barn af skolen eller børnehaven, gøres dette med 30 dages varsel til den første i en måned. Overholdes varslet ikke, opkræves skolepenge for den måned, der følger efter udmeldelsen.

Ved udmeldelse af SFO'en betales for løbende måned plus to.