Her kommer snart en beskrivelse af samarbejdet mellem børnehave og forældre.