Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Naturen som være- og lærerum

 

I Rødderne vil det pædagogiske grundlag inddrage naturen og uderummet i de fleste facetter af børnehavelivet. 

De 6 pædagogiske læreplanstemaer vil blive implementeret i denne tilgang.

 

”…naturen er et godt rum for hverdagslivet og for pædagogisk arbejde, - et rum hvor mennesker har stor mulighed for at være afslappede, opmærksomme og engagerede, samt at naturoplevelser allerede tidligt i barndommen kan tillægges betydning i forbindelse med identitets- og holdningsdannelsen.” Niels Ejby-Ernst/Dorte Stokholm 2015

Vi tror på, at naturen kan noget særligt. At sanser, kropslighed, leg, fantasi, kreativitet, sociale og mentale processer, får gode udviklingsmuligheder i dette åbne, foranderlige OG naturlige miljø.  Dette vil sige, at naturen vil bærende for aktiviteterne.

 

EKSEMPLER:

VI UNDERSØGER....Vi har fundet smådyr i skoven, kigger på bestemmelsesdugen, tæller ben og kigger nøje efter kendetegn, og tegner, farver, former egne små dyr herefter. 

VI EKSPERIMENTERER... Hvordan får vi noget til at gro? Vi sår frø under forskellige omstændigheder og følger processen.

VI LEGER MED SPROGET.....Vi læser historien om Vitello, der bygger en “monsterfælde, og bagefter bygger vi en “fælde” i skoven. 

VI BRUGER FANTASI OG FINMOTORIK... Kan man lave trolde af kogler? Vi vil prøve, for vi har fundet en masse kogler under de store grantræer.

VI AFPRØVER SANSER... Bind for øjnene og gennem skoven langs en snor, følekasser, Kims leg af skovfund.

VI BRUGER STYRKE OG MOTORTIK ... Vi graver huller og planter træer. Bærer og kører brænde. 

VI ER SOCIALE... Vi leger fælleslege og fortæller “røverhistorier” ved den store Eg. Vi hjælpes ad med at tænde bål og lave bålmad. Vi taler om følelser ved hjælp af Ugle-hånddukken.

 

Børn lærer “noget” af og om hinanden i leg, og de leger sig til nye mestringer og erkendelser.

Dette vil vi understøtte, gennem rammer der appellerer til fantasifuld og eksperimenterende lege, hvor så lidt som muligt, er givet på forhånd.

 

”Børn der opholder sig ude i et naturrigt miljø har en bedre koncentrationsevne, en bedre motorik, er mindre syge og har en mere udviklet leg” Patrick Grahn 1998- svensk forsker

 

Gennem leg, oplevelser, forstyrrelser, undersøgelser, fordybelse og RO, vil vi skabe grobund for at børnene kan erfare og tilegne sig verden i differentierede fællesskaber. Fællesskaber som vil tilgodese individuelle og forskellige behov, og med relationelle læringsmiljøer som det bærende element. Udviklingen af socialiteten og det at opbygge gode relationer, vil tage udgangspunkt i det enkelte barns behov.

At vove det ukendte og lade sig udfordre, afhænger af trygheden og tilliden til sine omgivelser.

Vi vil insistere på den gode kontakt til hvert barn, og målsætte, at alle oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskabet.

 

“Erkendelsen af et naturligt udviklingsforløb opstår altid i forbindelse med situationer, der involverer en ’learning by doing’ – man lærer ved at gøre. Færdigheder og beskæftigelser danner det første stadium af læringen John Dewey 2005

Vi følger børnenes spor – deres nysgerrighed, og rammesætter processer hvor børnene gennem antagelser, aktion, hands on, og refleksion vil gøre sig nye erfaringer om deres omverden, sig selv, og hinanden.

 

Når barnet erfarer gennem mestringer, får det kendskab til egne grænser, egen værdi, og det at agere hensigtsmæssigt i forhold til konteksten og omgivelserne. 

Denne proces, har vi fokus på, ud fra barnets nærmeste udviklingszone. Det vil være forskelligt om et barn har brug for anvisning, vejledt deltagelse fra den voksne, eller en decideret rollemodel der kan gå forrest.

 

Eksempler på øvebaner i egen mestring:

At vide hvordan man kan få hjælp

At kunne vurdere hvor højt man klatrer, og selv komme ned igen

At vælge selv, at have bare tæer og finde ud af hvor der er skarpe sten

At prøve at lyne jakken, inden man spørger om hjælp

At vove at spørge om man må være med i legen

At have fortællelyst når andre lytter og lytte når andre fortæller

At hjælpe bedstevennen, når han er ked af det

At afstemme med de andre, og regulere sig selv i forhold til omgivelserne

At ville øve sig igen og igen

At erfare, at det er ok at fejle

At turde det ukendte