Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Dannelsesideal

- At gøre små mennesker klar til livet som store mennesker.

 

Værdigrundlag

 

Vores dannelsesideal dækker over, at vi tror på, at skolens opgave er mangfoldig og rummer mange flere aspekter end det rent faglige. For at være livsduelig kræves, at man er i stand til at placere centrum for sit liv udenfor sig selv, at man er i stand til at samarbejde med mange forskellige mennesker, og at man har en god sammenhængsforståelse. 

Derfor tror vi på, at

  • Skolen er for livet. 
  • Skolen oplyser om livet. 
  • Skolen forbereder til livet. 
  • Skolen gør livsduelig. 
  • Skolen danner.

Det kræver konstant fokus på fællesskaberne i skolen, på trivsel og på engagement. 

Gennem ligeværd, nærvær, ansvarlighed, forskellighed og faglighed samt ved at være optaget af vores omverden, vil vi gøre de små mennesker, som vi har på vores skole, klar til livet som store mennesker. 

Ligeværdighed og anerkendelse er hjørnestene i vores omgang med hinanden. Tillid er det, som får det hele til at hænge sammen. Dette gør sig gældende i alle relationer, der findes på en friskole. 

Vi tror på, at børn lærer bedst i trygge omgivelser. Vi skaber trygge rammer ved at være nærværende og anerkendende voksne, som dyrker de forpligtende fællesskaber.

Ansvarlighed og engagement styrker både den enkeltes selvforståelse og fællesskabet. På skolen opdrager vi til ansvarlighed gennem engagement. Engagement fra forældreside er en nødvendighed for at en friskole fungerer. Forældreengagement har en afsmittende effekt på eleverne og deres forståelse af skolen som deres og dem selv som del af fællesskabet omkring skolen. 

På As Friskole er der plads til og accept af stor forskellighed. Vi tror på, at forskellighed er en resource og en styrke for den enkelte og for fællesskabet. Man kan sige, at her er alle lige forskellige og derfor skal alle behandles forskelligt for at få lige muligheder.

Med til at være klar til livet som stort menneske hører en solid skolefaglig ballast. Derfor er det vigtigt for os at aflevere fagligt velfunderede elever til ungdomsuddannelserne. Vi er til stadighed optaget af, hvordan børn lærer bedst. Vigtigst af alt er det at bevare elevernes nysgerrighed og lyst til læring gennem hele skoleforløbet.

- Vi har noget for med hinanden!