Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Tilsynserklæring 2016/2017

Skole:

Skolenummer: 619017

As Friskole

Overbyvej 27

7130 Juelsminde

 

Tilsynsførende:

Lasse Brink Lorenz

Møgelmosevej 7

6630 Rødding

 

Tilsynsbesøg:

Har været med til morgensang og talt med elever, lærere, sekretær og skoleder ved alle skolebesøg. 

 Har deltaget i følgende timer: Matematik i 4./5.klasse + 3.klasse. Tysk i 6.klasse. Dansk i 7./8./9.klasse. Desuden har jeg deltaget i den årlige skolefest, hvor der var skuespil, filmfremvisning og udstillinger af en uges kreative arbejde.

 

Vurdering af elevernes standpunkt:

Elevernes standpunkter lever helt op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag, hvor eleverne virker trygge ved de voksne og de øvrige elever, hvilket bevirker at eleverne har optimale vilkår for læring og indlæring både ved klasseundervisning, gruppearbejde og i emneuger. Den niveaudelte/differentieret undervisning bevirker at elevernes arbejdslyst er stor – giver mange sejre – og derfor et godt fagligt niveau og en god stemning.

Oplever at ”samfundslære” bliver tænkt med i mange af skolens timer.

Udstillingen/teater m.m. ved årets skolefest viste et højt kreativt og fagligt niveau – håndens- og åndens arbejde hænger godt sammen på skolen.

Ved bl.a. fremlæggelse af ”uddannelsesmesse” af 7./8./9.klasse ”lyser” eleverne og er meget stolte af deres arbejde, hvilket fortæller at den enkelte elev får opbygget selvværd og selvtillid gennem skolearbejdet.

 

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

Ved skolens morgensamlinger, emneugerne og den daglige undervisning oplever eleverne at de er en del af et skolesamfund – en del af et større fællesskab. Som elev bliver man set og hørt samt at kunne være den person man er, hvilket udvikler den enkelte elev til at kunne tage del i et samfund basseret på værdier om frihed og folkestyre.

 

Undervisningssprog:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

 

Øvrigt:

Det er altid en fornøjelse at komme på skolen. Eleverne virker frie, glade, åbne og trygge. 

 

Samlede donationer:

Skolen har modtaget kr. 10.000,- fra skolens støtteforening i 2016

 

Rødding den 20.marts 2017

 

Lasse Brink Lorenz