Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Tilsynserklæring 2015/2016

 

Skole:

619017

As Friskole

Overbyvej 27

7130 Juelsminde

 

Tilsynsførende:

Lasse Brink Lorenz

Møgelmosevej 7

6630 Rødding

 

Tilsynsbesøg:

Tirsdag den 9.juni 2015

Lørdag den 19.september 2015

Mandag den 28.september 2015

Torsdag den 10.december 2015

Mandag den 4.april 2016

 

Jeg har deltaget i morgensang, afslutning af emneugen ”Åbent sogn” og talt med elever, lærere, sekretær og skoleder ved alle skolebesøg.

Har deltaget i følgende timer: Matematik i 5.klasse + 1./2.klasse + 3./4.klasse + 6.klasse. Engelsk i 5.klasse og 7.klasse. Desuden har jeg rettet stile fra eleverne i 9.klasse, da de var til terminsprøve i december 2015.

 

Vurdering af elevernes standpunkt:

Elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk lever helt op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag, hvor eleverne virker trygge ved de voksne og ved hinanden, hvilket bevirker, at eleverne har optimale vilkår for læring og indlæring både ved klasseundervisning, gruppearbejde og i emneuger. Den niveaudelte/differentierede undervisning bevirker, at elevernes arbejdslyst er stor – det giver mange sejre – og skaber derfor et godt fagligt niveau.

Jeg oplever at stemningen på skolen er god, og at der er arbejdende og glade elever, der altid giver mig en god modtagelse.

 

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

Ved skolens morgensamlinger, emneugerne og den daglige undervisning oplever eleverne at de er en del af et skolesamfund – en del af et større fællesskab. Som elev bliver man set og hørt. Samtidig kan man være sig selv, hvilket udvikler den enkelte elev til at kunne tage del i et samfund basseret på værdier som frihed og folkestyre.

 

Undervisningssprog:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

 

Øvrigt:

Det er altid en fornøjelse at komme på skolen. Eleverne virker frie, glade, åbne og trygge og byder altid velkommen.

 

Rødding den 13.april 2016

Lasse Brink Lorenz