Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Tilsynserklæring iflg. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler.

BEK nr 619 af 09/06/2010 

Offentliggørelsesdato: 11-06-2010
Undervisningsministeriet

 

For skoleåret 2014 - 2015

 

Skolens navn:

As friskole   Overbyvej 27  7130 Juelsminde

Skolekode 619 017

Tilsynsførende:

Anker Andersen

Kejsdalen 209

7130 Juelsminde

3190 1246   [email protected]

 

Der er i skoleåret 2014 -2015 gennemført følgende tilsynsbesøg:

 

Dato

Lektioner

Klasse / gruppe

Fag/Aktivitet

15/8

    2

8. klasse

Idræt

17/12

    2

Flere årgange

Musisk/kreativ emneuge

18/12

    2

Flere årgange

Musisk/kreativ emneuge

17/2

    3

Majblomsterne

Dansk og religion

18/2

    2

Skovmærkerne

Praktisk / musiske fag

19/4

    3

8. klasse

Efterbehandling af lejrskole i Sydslesvig. Dansk. Historie. Samfundsfag

20/4

    2

6.klasse

Matematik

20/4

    1

3.klasse

Matematik

9/6

    1

1.klasse

Engelsk

10/6

    1

4.klasse

Engelsk

10/6

    1

8.klasse

Engelsk

10/6

    2

8.klasse

Dansk

            

 

Desuden har jeg været på besøg i emneuger og har der fulgt et bredt spektrum

af faglige aktiviteter

 

Endvidere har jeg aflagt andre kortere besøg uden egentligt tilsyn.

og har deltaget i arrangementer, som f.eks. skolefest og julearrangement.

 

Tilsynet har orienteret sig om skolens undervisningsmaterialer og har fået

indsigt i undervisningsplaner m.v.  

Skolens lærere har orienteret om undervisningsplaner og årsplaner .

Jeg har orienteret mig om skolens samlede undervisningstilbud herunder om anvendelsen af de tildelte timer til støtteforanstaltninger. 

Skolens ledelse har ligeledes givet en løbende orientering om forhold på skolen af betydning for undervisningen.

 

 

Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.

Det er tilsynets vurdering, at elevernes standpunkt fuldt ud lever op

til det, man kan forvente. Undervisningen er varieret og materialerne

er tidssvarende og hensigtsmæssige.

Skolens samlede undervisningstilbud:

Tilsynet vurderer, at skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering

fuldt ud står mål med, hvad man almindeligvis kræver i folkeskolen.

 

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

( lovens §1, stk.2,4.pkt.)

Det er tilsynets vurdering, at skolen gennem sit daglige virke bestræber sig på 

at give eleverne en forståelse for livet i et demokratisk samfund.

Skolen arbejder aktivt med elevrådsarbejdet.

Den daglige morgensamling bidrager også til elevernes gensidige forståelse.

 

Skolen har arbejdet med den internationale dimension i undervisningen

 

Implementering af IT.

Det har været spændende fortsat at kunne følge den del af arbejdet, der ikke er baseret på bogligt materiale. Det gælder både det daglige arbejde med IT som supplement og ikke mindst den del af matematikundervisningen, der udelukkende er baseret på IT.

Eleverne ”mester” i høj grad de muligheder, som IT giver. Både i det daglige arbejde og i de situationer, hvor der fremstilles materialer til udstillinger eller forelæggelse for elever og forældre.

 

Skolen er bevidst om, at man også skal have fat i ”det virkelige” ikke kun det virtuelle univers !

Det ses også i de skiftende udstillinger på gangene og i klasserne, og kommer til udtryk i emneuger m.v. Det er vigtigt fordi: ”hvad hånden former er åndens spor ”

 

Skolen må stadig tilpasse sig skiftende elevtal -  men det sker i en god dialog

med forældre og ansatte, således at undervisningens kvalitet kan opretholdes.

Skolen opretter i skoleåret 2015-2016 en 9.klasse. Det giver en naturlig sammenhæng i skolen og skulle gerne kunne videreføres i de kommende år.

 

Det er rart at komme på skolen – man bliver godt modtaget af lærere og elever.

 

Juelsminde august 2015.

Anker Andersen

tilsynsførende