Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

ARBEJDSDAGE

På arbejdsdagene får vi lavet det nødvendige samtidig med, at vi styrker fællesskabet, fordi vi lærer hinanden at kende gennem arbejdet og dialogen som opstår. Samtidig viser vi vores børn, at vi sammen passer på og værner om vores skole. 
 
Alle familier forventes at deltage i 3 arbejdsdage om året. 
På arbejdsdagene varetager man som udgangspunkt arbejdet i sit udvalg, men hvis udvalget ingen opgaver har, hopper man på andre opgaver. 
 
På arbejdsdagene bydes der på aftensmad eller frokost lavet af madudvalget. Der serveres én øl eller sodavand samt vand til maden. På arbejdsfredage bydes der desuden om eftermiddagen på boller med kaffe, the og saft/vand. 
 
Arbejdsdage arrangeres af bestyrelsen 5-6 gange om året - fredage og lørdage. Arbejdsdagene fastlægges i august for hele året, således at den første arbejdsdag før skolestart det efterfølgende år er med. 
 
Bestyrelsen indkalder til arbejdsdagene med tilmelding til spisning minimum 14 dage før arbejdsdagene. Bestyrelsen giver madudvalget besked om, hvor mange der bliver til spisning, således at madudvalget har mindst en weekend inden arbejdsdagen til forberedelse. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne varetager på skift ansvaret for arbejdsdagene. Opgaven består i at åbne og lukke skolen (herunder indgang, klasseværelser, skur og kældre - undtagen fyrrumskælder som kræver særlig nøgle), at befinde sig omkring indgangspartiet ved opstart og hjælpe folk til rette, være behjælpelig med hvad der måtte opstå samt sikre at alt ser pænt og ryddeligt ud ved dagens slutning. 
Desuden findes glemt tøj frem fra kælderen og pakkes væk igen sidst på dagen. Med mellemrum lades tøjet ligge en uge, hvorefter 
det køres til genbrug af et bestyrelsesmedlem eller kontoret. 
Øl, sodavand og vand stilles frem til maden og ryddes væk. 
 
Rengøringsudvalget, husudvalget, udendørsudvalg og madudvalget har hver især udpeget én ansvarlig for arbejdsdagen, som er tilstede.