Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Tilsynserklæring iflg. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler.

BEK nr 619 af 09/06/2010 

Offentliggørelsesdato: 11-06-2010
Undervisningsministeriet

 

For skoleåret 2013-2014

 

Skolens navn:

As friskole   Overbyvej 27  7130 Juelsminde

Skolekode 619 017

Tilsynsførende:

Anker Andersen

Kejsdalen 209

7130 Juelsminde

7568 5061 og 3190 1246   [email protected]

 

Der er i skoleåret 2013 -2014 gennemført følgende tilsynsbesøg:

Dato

Lektioner

Klasse / gruppe

Fag

6.januar

2

Storegruppen

Dansk

Uge 3

Ca. 5

Storegruppen –vurdering af skriftlig fremstilling

Dansk

17.januar

2

Storegruppen - samtaler om besvarelser med de

enkelte elever.

Dansk

3.april

2

4.klasse

Dansk

3. april

2

Lillegruppen

Dansk

3.april

2

3.klasse

Praktisk /musiske aktiviteter

4.april

2

Storegruppen

Matematik

8.april

2

3.klasse

Dansk

12.juni

2

5.klasse

Engelsk

13.juni

2

3-4 klasse

Engelsk

17/6

1

5.klasse

Matematik

20/6

1

6.klasse         

Matematik

 

 

Desuden har jeg været på besøg i emneuger og har der fulgt et bredt spektrum

af faglige aktiviteter

 

Endvidere har jeg aflagt andre kortere besøg uden egentligt tilsyn.

og har deltaget i arrangementer, som f.eks. skolefest og julearrangement.

 

Tilsynet har orienteret sig om skolens undervisningsmaterialer og har fået

indsigt i undervisningsplaner m.v.  

Skolens lærere har orienteret om undervisningsplaner og årsplaner .

Jeg har orienteret mig om skolens samlede undervisningstilbud herunder om anvendelsen af de tildelte timer til støtteforanstaltninger. 

Skolens ledelse har ligeledes givet en løbende orientering om forhold på

skolen af betydning for undervisningen.

 

 

Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.

Det er tilsynets vurdering at elevernes standpunkt fuldt ud lever op

til det, man kan forvente. Undervisningen er varieret og materialerne

er tidssvarende og hensigtsmæssige.

Skolens samlede undervisningstilbud:

Tilsynet vurderer, at skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering

fuldt ud står mål med, hvad man almindeligvis kræver i folkeskolen.

 

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

( lovens §1, stk.2,4.pkt.)

Det er tilsynets vurdering, at skolen gennem sit daglige virke bestræber sig på 

at give eleverne en forståelse for livet i et demokratisk samfund.

Skolens arbejder aktivt med elevrådsarbejdet.

Den daglige morgensamling bidrager også til elevernes gensidige forståelse.

 

Skolen har arbejdet med den internationale dimension i undervisningen

 

Arbejdet med visioner:

Skolen og forældrekredsen har gennem et grundigt arbejde med værdier og visioner skabt godt fundament for de kommende års arbejde.

 

Der bor ikke en lærer i en Ipad !

Sådan lød overskriften for en artikel i Jyllands Posten i foråret. Konklusionen i artiklen var - ikke overraskende –  men alligevel glædelig. Det er stadig lærerens grundige

tilrettelæggelse og målrettede arbejde med de tekniske muligheder, der er afgørende for læringen.

Så man kunne måske vende overskriften lidt om og sige : Hvis der ikke bor en lærer

i en Ipad, så er det bare et stykke mekanik – som ikke bidrager til indlæringen.

Arbejdet er fortsat i en god udvikling. Lærerne er gode til – når elever flyver rundt

i www -  så at sige, at ”kalde dem hjem igen” – og være målrettede på den

aktuelle opgave.

 

Skolen er bevidst om, at man også skal have fat i ”det virkelige” ikke

kun det virtuelle univers !

Det ses også i de skiftende udstillinger på gangene og i klasserne, og kommer til udtryk i emneuger m.v. Det er vigtigt fordi : ”hvad hånden former er åndens spor ”

 

Skolen må stadig tilpasse sig skiftende elevtal  -  men det sker i en god dialog

med forældre og ansatte, således at undervisningens kvalitet kan opretholdes.

 

Skolereformen :

Jeg håber, at reformen kan indpasses i en friskoles liv – personligt savner jeg,

at der stadig er plads til det, man kunne kalde ”lærerens personlig inspirations-

tid ”, så alt ikke er skemalagt. 

 

Det er rart at komme på skolen – man bliver godt modtaget af lærere og elever.

 

Juelsminde august 2014.

Anker Andersen

tilsynsførende