HUSUDVALGET

Husudvalget varetager al indendørs vedligehold af bygningerne. 
Det er f.eks. maling af klasselokaler og fællesarealer, indretning af lokaler og at virke som "pedel" for mindre reparationer.
Endvidere holder husvalget orden i malerkælderen med materialer og sørger for opfyldning. 
 
Ad hoc opgaver til arbejdsdage mailes på intra til formanden fra kontoret min. 14 dage før arbejdsdagen, så der er mulighed for koordinering og indkøb.

Der kan også komme opgaver, der skal laves på andre tidspunkter end arbejdsdage. 

Husudvalget udarbejder løbende en vedligeholdelsesplan, evt. i samarbejde med kontaktperson i bestyrelsen. Når planen opdateres,
sendes kopi til kontaktperson i bestyrelsen. 
 

HUSUDVALGETS MEDLEMMER

Peter Tjerrild 41 14 95 23 [email protected] 
Anders Pedersen 40 43 30 43 [email protected]
Helle Andersen 29 62 03 13 [email protected]
Lone Wulff Pedersen 20 77 34 05 [email protected]
Lars B Lorensen 23 58 52 55  
Lars Sørensen 27 44 01 10 [email protected]
Ole Østergård 41 82 69 65 [email protected]
Peter Veber Nielsen 24 63 85 94 [email protected]
Kim Mikkelsen 25 13 90 67 [email protected]
Heinrich Pedersen 25 71 87 83 [email protected]
Stefan Stensgaard 51 32 80 25 [email protected]
Jakob Lærke 60 62 08 62 [email protected]
Jacob Misser 52 50 16 63 [email protected]
Sanne og Allan Voldby Høgfeldt 25 32 55 66 / 20 62 78 20 [email protected] / [email protected]
Jens Scharnweber 40 23 60 10 [email protected]
Henning S. Nielsen 51 58 42 07 [email protected]
Kasper Mortensen 28 60 45 41 [email protected]
     
Henning Rasmussen 27 50 81 91 [email protected]
Jens Larsen 60 66 93 45 [email protected]
Morten Worsøe Jensen 40 95 67 41 [email protected]
Betina Truelsen Lund 26 82 34 68 [email protected]
Jørgen Sørensen 20 25 54 56 [email protected]
Joan Pedersen 61 86 64 32 [email protected]
     
Mikkel Bentsen 30 37 56 76 [email protected]
Brian Pagh 60 66 15 45 [email protected]
Sead Vestergaard 26 46 52 00 [email protected]
Tina Skousen 22 67 67 69 [email protected]
Neal Wilson 42 63 24 64 [email protected]
Alex Rasmussen 27 59 38 64 [email protected]
Marie Axø 29 92 36 47 [email protected]
Malene H. Skou / Tue G. Schultz 26 80 13 32 / 60 12 44 70 [email protected] / [email protected]
Radu Ghiorghiu 52 71 21 02 [email protected]
Knud Knudsen 29 26 16 87 [email protected]