TEKNIKUDVALGET

Teknikudvalget varetager alle tekniske installationer på skolen, såvel vedligehold som ændringer/nyanskaffelser.
Tekniske installationer omfatter: El, vand, varme og afløb.
Teknikudvalget sørger for tilsyn med fyret, herunder tømning af askeskuffer og afprøvning af oliefyret. 
Kontoret bestiller træpiller.
Ultimo oktober efterses skolens termostater, så radiatorerne er klar til vintersæsonen.
Teknikudvalget skal i samarbejde med husudvalget sørge for, at alle tagrender renses og efterses forår og efterår. 
 

TEKNIKUDVALGETS MEDLEMMER

Allan Sørensen (formand) 75 69 01 84  
H.C. Sørensen 22 22 21 98 [email protected]
     
Walther Pedersen    
Lennart Fogh 75 69 06 06 [email protected]
Martin Graversen 75 69 09 99 / 22 22 21 86 [email protected]
Martin H. Nielsen 51 37 05 87 [email protected]
Anders Ottosen 21 45 19 97 [email protected]
Sead Vestergaard 26 46 52 00 [email protected]
Steen Guldhammer 20 72 83 70 [email protected]
Allan Larsen 40 27 44 43 [email protected]